Tantárgyi követelmények

2018/2019 tavaszi szemeszter

Letöltés egyben

2018/2019 őszi szemeszter

Álatlános földtan és talajtan

Éghajlattan

Életciklus-elemzés: EMLKOMH2001 nappaliEMLKOMH2001 levelezőEG547-0BB00 nappali

Földtani és víztani értékek

Földtani étékek védelme

Globális környezeti rendszerek

Kárpát-medence természeti földrajza

Komplex projektgyakorlat

Környezet és természetvédelmi információs rendszerek: KM és TM nappali; KM levelező; TM levelező 

Környezet-egészségtan

Környezetértékelési módszertan

Környezeti állapotértékelés és hatásvizsgálat

Környezeti fenntarthatósági elemzések

Környezeti hatásvizsgálat

Környezeti kockázat felmérés és kezelés

Környezeti monitoring

Környezeti monitoring és adatbázisok

Környezetmenedzsment rendszerek: KM nappali; KM levelező

Környezetvédelem

Környezetvédelmi felülvizsgálat és teljesítményértékelés

Környezetvédelmi minőségbiztosítás és szabványismeret: KM nappali; KM levelező

Környezetvédelmi programok tervezése: KM nappali; KM levelező

Külszíni bányák hatásvizsgálata: EG570-0B000 nappali, EG570-0B000 levelezőEMNKOMH2007 nappaliEMNKOMH2007 levelező

Nyomvonalas létesítmények hatásvizsgálata

Ökológia

Tájökológia

Talajbiológia

Talajtan gyakorlati alkalmazása

Talajvédelem

Utak környezeti hatásai

 

Elérhetőség

Intézetigazgató:

Prof. Dr. Bidló András
Tel.: +36 99 518-170
E-mail: bidlo.andras@uni-sopron.hu


Titkárság:

Csepregi-Rimóczi Ágnes
Tel.: +36 99 518-645
E-mail: csepregi-rimoczi.agnes@uni-sopron.hu

 

Cím:

Soproni Egyetem, Környezet- és Földtudományi Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
C épület, magasföldszint

Postacím: 9401 Sopron Pf. 132

 

Várjuk észrevételeit!

Kérjük írja meg nekünk honlapunkkal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a balazs.pal@uni-sopron.hu címre.