Dr. Polgár András

tanszékvezető, egyetemi docens

C épület, földszint, 114/1

polgar.andras@uni-sopron.hu

(+36 99) 518-633

Publikációk

Doktori adatlap

PolgarA

Jelenlegi munkahely

Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet-és Földtudományi Intézet, Környezetvédelmi Intézeti Tanszék
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

Beosztás

tanszékvezető, egyetemi docens
szakfelelős (környezetmérnök BSc és MSc szakok)

Végzettségek, tudományos minősítések

Habilitáció:
Habilitált doktor (2019, Soproni Egyetem)

Doktori tanulmányok:
Környezettudományi PhD (2012, minősítése: summa cum laude)
Doktori (PhD) disszertáció (2012): Környezeti hatásértékelés a környezetközpontú irányítási rendszerekben. Sopron, NYME, Erdőmérnöki Kar, Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola, Doktori Program: K1 Bio-környezettudomány (2005-2008)

Egyetemi tanulmányok:
- Sopron, NYME, Erdőmérnöki Kar, környezetirányítási szakértő (2005)
- Sopron, NYME, Faipari Mérnöki Kar, okleveles környezetmérnök-mérnöktanár (2003)
- Sopron, NYME, Erdőmérnöki Kar, okleveles környezetmérnök (2003)

Középiskolai tanulmányok:
Sopron, Széchenyi István Gimnázium, gimnáziumi érettségi (1998)

Egyéb:
- Sopron, NYME és Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, iparjogvédelem és innovációmenedzsment egyetemi oktatóknak (2011)
- Sopron, NYME-EMK és CERTOP Kft., integrált MIR-KIR belső auditor (2008)
- Sopron, Nemzeti Felnőttképzési Intézet, pályázati referens (2005)
- Szombathely, Vas Megyei Sportigazgatóság, alapfokú OKJ sportoktatói képzés – aikidó sportoktató (2004)

Munkahelyek, beosztások

2019-: egyetemi docens, szakfelelős (környezetmérnök BSc és MSc szakok)
2018-: tanszékvezető, Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet, Környezetvédelmi Intézeti Tanszék
2017-: Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Minőségbiztosítási Bizottság, elnök
2015: projektmenedzser, KLÍMAHATÁS - Az éghajlatváltozás hatásainak komplex vizsgálata, nemzetközi K+F pályázatok előkészítése a Nyugat-magyarországi Egyetemen (TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0023)
2010-2019: Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet, Környezetvédelmi Intézeti Tanszék, munkakör: egyetemi adjunktus
2009-2010: Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet, Környezet- és Természetvédelmi Intézeti Tanszék, munkakör: egyetemi tanársegéd
2008: Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft., munkakör: kutató
2005-2007: a Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezeti Erőforrás-gazdálkodási és -védelmi Kooperációs Kutatási Központ, munkakör: tudományos segédmunkatárs, programkoordinátor
2003-2005: Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezettudományi Intézet Környezeti Kompetencia és Innovációs Központ, munkakör: tudományos segédmunkatárs

Külföldi tartózkodások, tanulmányutak

2017: Erasmus+ Staff Mobility, Technical University of Zvolen
2014: Spanyolország, El Hierro Island, előadó: International Summer Course: Climate Change and Restoration of Degraded Land; International Conference on Natural Hazards & Climate Change, Universidad de La Laguna, RECLAND-projekt
2013: Spanyolország. Madrid, Technical University of Madrid, SEMP-projekt
2013: Románia. Brassó, Transilvania University of Brasov, SEMP-projekt
2013: Spanyolország, Tenerife (San Cristobal de La Laguna), Universidad de La Laguna, Environmental Security, Geological Hazards and Management
2012: Ausztria, Trofaiach (Leoben, Saubermacher), regionális hulladékgazdálkodási rendszer
2006: Magyarország - Ausztria, Sopron - Wiener Neustadt, hulladékgazdálkodási rendszerek
2005: Ausztria, Technologie Zentrum Eisenstadt

Fontosabb hazai és külföldi megbízatások, tagságok

2017-: SOE-Erdőmérnöki Kari Minőségbiztosítási Bizottság elnöke
2015-: SOE-KFI-KVIT Életciklus-elemzés alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata kutatócsoport (TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0023)
2014-: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete Környezetpedagógiai Szakosztály – Hungarian Educational Research Association
2013-2018: MTA PhD fokozattal rendelkező köztestületi tagság (IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya/Gazdálkodástudományi Bizottság)
2018-: MTA PhD fokozattal rendelkező köztestületi tagság (IV. Agrártudományok Osztálya/ Erdészeti Tudományos Bizottság)
2010: LCA Center Egyesület - Magyar Életciklus Elemzők Szakmai Egyesületének tagja

Kutatási területek

környezetmenedzsment; környezetirányítási rendszerek optimalizálása; környezeti auditálás és tanúsítás; környezeti hatásértékelés; környezeti teljesítményértékelés; életciklus-elemzés; környezetvédelmi felülvizsgálat, minőségbiztosítás

Nyelvismeret

német középfokú "C" típusú állami nyelvvizsga
angol középfokú „B2” típusú állami nyelvvizsga

Oktatott tárgyak

Jelenleg oktatott tárgyak: Környezetmenedzsment és audit (EMK, km BSc), Életciklus-elemzés (EMK, KM MSc), Környezetvédelmi minőségbiztosítás és szabványismeret (EMK, KM MSc), Környezetvédelmi felülvizsgálat és teljesítményértékelés (EMK, KM MSc), Environmental protection (EN) (EMK, külf. hallgatók részképzése), Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás (SKK, FM MSc, MM MSc), Környezet- és minőségmenedzsment rendszerek (EMK, KM MSc), Környezeti fenntarthatósági elemzések (EMK, km BSc), Komplex projektgyakorlat (EMK, KM MSc), Külszíni bányák hatásvizsgálata (EMK, KM MSc), Komplex esettanulmányok (EMK, km BSc), Minőségbiztosítás a növényvédelemben (EMK, Növ. véd. szakmérnök), Minőségbiztosítás (EMK, FFM BSc), Új trendek a környezetvédelem-vízgazdálkodásban (BPK, M.tanár), Környezeti életciklus modellezés vállalati alkalmazása (EMK, Kör.informatikai szakmérnök).
Korábban oktatott tárgyak: Környezet auditálás és tanúsítás, Ágazati környezetmenedzsment rendszerek, Hatásvizsgálati módszerek (gyakorlat), Környezetvédelem, Környezetmenedzsment rendszerek, Környezetvédelmi programok tervezése

Diploma-, szakdolgozat és TDK vezető konzulensi és bírálói tevékenység

Elérhetőség

Intézetigazgató:

Prof. Dr. Bidló András
Tel.: +36 99 518-170
E-mail: bidlo.andras@uni-sopron.hu


Titkárság:

Csepregi-Rimóczi Ágnes
Tel.: +36 99 518-645
E-mail: csepregi-rimoczi.agnes@uni-sopron.hu

 

Talajtani laboratórium:

Bolodár-Varga Bernadett
Tel.: +36 99 518-748
Mobil: +36 70 592-96-16
E-mail: varga.bernadett@uni-sopron.hu

 

Cím:

Soproni Egyetem, Környezet- és Földtudományi Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
C épület, magasföldszint

Postacím: 9401 Sopron Pf. 132

Várjuk észrevételeit!

Kérjük írja meg nekünk honlapunkkal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a balazs.pal@uni-sopron.hu címre.