Kutatási projektek

Futó projektek

AGRÁRERDŐ - EFOP-3.6.2-16-2017-00018 - Termeljünk együtt a természettel - az agrárerdészet, mint új kitörési lehetőség

Az agrár-erdészeti rendszerek alapvetően olyan gazdálkodási rendszerek, amelyekben a fás vegetáció és mezőgazdasági kultúrák termesztése, illetve az állattartás időben vagy térben egymáshoz illesztett módon történik. A Világ Agrár-erdészeti Központ (ICRAF) közel 30 éve folytat kutatásokat, az agrár-erdészet széles palettáján. A projekt az agrár-erdészeti rendszerek hazai adaptációját segíti.

Futamidő: 2017. szeptember 1. - 2020. augusztus 31. 

Bővebb információ: http://projektek.uni-sopron.hu/efop-3-6-2-16-2017-00018/


GROW

Az egész Európára kiterjedő, közösségi adatgyűjtésen alapuló projekt a talaj kímélésére és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra fókuszál. Intézetünk, a Miskolci Egyetem révén részt vesz a talajszenzorok elhelyezésében és leolvasásában.

Bővebb információ: https://growobservatory.org/

 

Lezárt projektek

AGRÁRKLÍMA.2 - VKSZ_12-1-2013-0034

Az agrár földhasználat távlati optimalizálásának feltétele egy geoinformatikai alapú információs rendszer létrehozása, amely megfogalmazza a jövőbeni éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás lehetőségeit, feladatait és kockázatait.
A program olyan komplex alapkutatást tartalmaz, amelynek eredményei lehetővé teszik a változások idő- és térbeni előrevetítését, és alapul szolgálhatnak a szakértői rendszer kiépítéséhez, az agrár-szféra gazdasági szereplői és szakigazgatási szervezetei számára.

Futamidő: 2014. október 1. - 2018. szeptember 30.

Bővebb információ: http://agrarklima.nyme.hu

 

FSA - Klímaadatbázis

Erdészeti táj léptékű klímaadatbázis létrehozása a jelenlegi és a jövőben várható éghajlati viszonyokra. A kutatás számszerű információkat szolgáltat az erdészeti gyakorlat és fafajpolitika számára, emellett hozzájárul a tananyagfejlesztéshez az erdészeti oktatásban.

Futamidő: 2018. január 1. - 2018. június 30.

Bővebb információ: http://climited.uni-sopron.hu

 

FSA - Városökológia - Antropogén hatásokra módosult területek vizsgálata és monitoringja

A projekt fő célja a városi talajok hiánypótló felmérése és értékelése változó környezeti feltételek mellett.

Futamidő: 2018. január 1. - 2018. június 30.

 

FSA - Erdőgazdálkodás és az arra épülő fafeldolgozás szén-dioxid mérlegének meghatározása

A kutatás elsődleges célja az erdőállományok, illetve a fafaj felhasználás és feldolgozás szénforgalmának jobb megismerése.

Futamidő: 2018. január 1. - 2018. június 30.

 

FSA - Megújuló biomassza

Futamidő: 2018. január 1. - 2018. június 30.

Elérhetőség

Intézetigazgató:

Prof. Dr. Bidló András
Tel.: +36 99 518-170
E-mail: bidlo.andras@uni-sopron.hu


Titkárság:

Csepregi-Rimóczi Ágnes
Tel.: +36 99 518-645
E-mail: csepregi-rimoczi.agnes@uni-sopron.hu

 

Talajtani laboratórium:

Bolodár-Varga Bernadett
Tel.: +36 99 518-748
Mobil: +36 70 592-96-16
E-mail: varga.bernadett@uni-sopron.hu

 

Cím:

Soproni Egyetem, Környezet- és Földtudományi Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
C épület, magasföldszint

Postacím: 9401 Sopron Pf. 132

Várjuk észrevételeit!

Kérjük írja meg nekünk honlapunkkal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a balazs.pal@uni-sopron.hu címre.