Prof. Dr. Konkoly-Gyuró Éva

tanszékvezető, egyetemi tanár

A épület

konkoly-gyuro.eva@uni-sopron.hu

(+36 99) 518-389

Publikációk

Doktori adatlap

BidloA 

Jelenlegi munkahely

Soproni Egyetem, EMK, Környezet és Földtudományi Intézet, Tájtudományi és Vidékfejlesztési Intézeti Tanszék
9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4.

Beosztás

tanszékvezető, egyetemi tanár

Oktatott tárgyak

- Tájvédelem és tájrendezés
- Tájvédelem és tájrendezés Európában
- Táj- és vidékfejlesztés
- Tájrehabilitáció
- Tájgazdálkodás
- Környezetpolitika
- Környezettervezés
- Környezettörténet
- A Kárpát-medence tájtörténete
- Kultúrtörténeti értékek védelme

Tanulmányok

2004. I. félév Természetvédelmi Továbbképzési Szak – NYME EMK
2002 Training for academic course and curriculum development – CEU CRC
2002 „People and Nature in Historical perpective” – CEU Summer University
1990 Agrártudományok kandidátusa – MTA tudományos továbbképzési ösztöndíj kutatóhely: Kertészeti Egyetem Ökonómia Intézet és Tájrendezés Tanszék
1982 Tájrendezés – Zöldfelületi Rendszerek továbbképzés – Kertészeti Egyetem
1981 Kertészmérnök, táj- és kertépítész szak – Kertészeti Egyetem
1976 Érettségi – József Attila Gimnázium, Budapest, francia nyelvi tagozat

Fontosabb hazai és külföldi megbízatások, tagságok

MTA VEAB Soproni Tudós Társaság Táj és környezetvédelmi Szakbizottság elnök
MTA – Agártudományok Osztálya, Kertészeti Bizottság; Tájépítészeti albizottság;
MKTSZ – Magyar Kertépítészek és Tájrendezők Szövetsége;
Magyar Földrajzi Társaság;
LE – Landscape Europe – Európai Tájkutatási Hálózat;
IFLA – International Federation of Landscape Architects;
CNRS – Centre National de la Recherche Scientifique, Francia Tudományos Akadémia külső kutató;
ECOVAST – Council of European Small Town and Villages;
EUROPA NOSTRA – Európai Civil Szervezet a kontinens kulturális és természeti értékeinek megvédésére;
PERISCAPE Nemzetközi Tájvédelmi Szellemi Műhely tagság

Kutatási területek

- Tájkutatás (tájkarakter-elemzés, tájértékelés, tájtörténet, tájgazdálkodás, zöldfelületi rendszerek, ökológiai hálózat)
- Környezet- és tájpolitika, táj- és környezettervezés elméleti alapjai,
- Fenntartható fejlődés

Publikációk

Aktuális publikációs lista elérhető a Magyar Tudományos Művek Tárán →


Válogatott publikációk

2018

Konkoly-Gyuró É., Völler S., Bacsárdi V., Tirászi Á. 2018. Recording Perceptions of Landscape Change in Central European Transboundary Areas in the 20th Century – the Oral History Approach. In: Elmar Csaplovics/Anke Hahn/Christopher Marrs/Stephan Schöps (Hrsg.). Transnational Ecological Networks in Central Europe. A Compilation of Results and Outputs from the EU Central Europe TransEcoNet Project. Rhombos-Verlag, Berlin. pp. 194-208.

Konkoly-Gyuró É. – Balázs P: 2018. A történelmi Magyarország területhasználatának és felszínborításának változása a dualizmus korában. (Land use and land cover change of the historic Hungary in the era of dualistic Austro-Hungarian Monarchy) In. Demeter G. főszerk. Térinformatikai Rendszer kiépítése Magyarország és az Osztrák-Magyar Monarchia történetének tanulmányozásához (1869-1910). (A Historical Geographical Atlas of Hungary for the Regional Analysis of Socio-economic Phenomena (1869-1910)  ISBN:978-615-00-0819-6 https://www.gistory.hu/g/hu/gistory/otka

Konkoly-Gyuró É. 2018. Conceptualisation and perception of landscape and its changes in a transboundary area. A case study of the southern German-French borderland. Land Use Policy. 79. 556-574.

Konkoly-Gyuró É., Tirászi Á. 2018. Tájobszervatóriumok Európában. Előadás. Tájmonitoring és Fertő-táj Obszervatórium a Nemzeti Tájstratégia és az Európai Tájegyezmény célkitűzéseinek megvalósításáért c. szakmai nap. 2018.04.26. Soproni Egyetem Ligneum 

Konkoly-Gyuró É. 2018. Perception of landscape and its changes in a French-German transboundary areas. in. Book of Abstract of the 28 th session of the PECSRL biennial international conference – European landscapes and quality of life. Clermont Ferrand – Mende France. 3-9 Septembre.     

Balázs P.; Konkoly-Gyuró É. 2018. Long-term changes of forest cover in the Hungarian-Slovenian transboundary area, Geophysical Research Abstracts 20: Paper EGU2018-10129 

Balázs P.,, Bartha D., Konkoly-Gyuró É. 2018: Die Veränderung des Waldgebietes des Karpatenbeckens vom 19. bis zum 20. Jahrhundert – Ursachen und Folgen. 48. Internationalen Kulturhistorischen Symposion Mogersdorf: Der Wald als Lebens- und Wirtschaftsraum im pannonischen Raum. Bad Radkersburg, Österreich, 3-6. Juli 2018.

 

2017

Berki I. – Konkoly-Gyuró É. 2017. A tartomány természetföldrajza, felszínborítása és tájai. In: Burgenland. A Kárpát-medence régiói; 14.. Jankó Ferenc - Fábián Attila - Hardi Tamás (szerk.):  Budapest: Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2017. pp.117-156.

ISBN 978 963 359 075 1

Munteanu, C., Kuemmerle, T., Boltiziar, M., Halada, L., Kaim, D., Király G., Konkoly-Gyuró E., Kozak J., Lieskovsky J., Mojses M., Müller, D., Ostafin, K., Ostapowicz, K., Radeloff,V.C. 2017. 19th century land use legacies affect agricultural abandonment, Regional Environmental Change, 1-14. DOI: 10.1007/s10113-016-1097-x  Q2, 5 év impact 2,7.

Konkoly-Gyuró É., Király G., Nagy D., Balázs P., Tirászi Á. 2017. Overview of the 18th-20th century military surveys in the light of the land cover change assessment in Eastern Central Europe, Perimetron Vol. 12. No. 4. pp. 142-180. http://www.e-perimetron.org/Vol12_4.htm

 

2016

Konkoly-Gyuró É., Balázs P., Király G., Nagy D. 2016: Felszínborítás-változás a Vendvidéken és az Őrségben. In: Bartha D. (szerk.): Az Őrségi Nemzeti Park. I. kötet. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság. Őriszentpéter. ISBN 978-615-5600-05-0, pp. 437-447.

Konkoly-Gyuró É.; Balázs P.; Tirászi Á.; Király G. 2016: Felszínborítás változások a történelmi Magyarország tájain a 19. század közepétől napjainkig. In: Horváth, G. (szerk.): Tájhasználat és tájvédelem – kihívások és lehetőségek. A Budapesten, 2015. május 21-22. között zajlott VI. Magyar Tájökológiai Konferencia kiadványa. ISBN 978-963-284-778-8. pp. 87-96.

Konkoly-Gyuró É. 2016: A tájkarakter jelentősége a tájkutatásban. In: Horváth, G. (szerk.): Tájhasználat és tájvédelem – kihívások és lehetőségek. A Budapesten, 2015. május 21-22. között zajlott VI. Magyar Tájökológiai Konferencia kiadványa. ISBN 978-963-284-778-8. pp. 78-86. 

Konkoly-Gyuró É..; Balázs P. 2016: Erdőborítás változás a Kárpát-medence térségében a 19. század közepétől napjainkig. Erdészettudományi Közlemények. 6. évf. 1. sz. pp. 79-97.

Balázs P.; Konkoly-Gyuró É.; Wrbka T. 2016: Land cover continuity as a tool for nature conservation. Landscape changes in Lake Fertő/Neusiedler See transboundary region during the past 200 years. Acta ZooBot Austria 153, pp. 47–65. 

Munteanu C, Kuemmerle T, Boltiziar M, Halada L, Kaim D, Király G, Konkoly-Gyuró E, Kozak J, Lieskovsky J, Mojses M, Müller D, Ostafin K, Ostapowicz K, Radeloff VC. 2017. 19th century land use legacies affect agricultural abandonment, Regional Environmental Change, 1-14. DOI: 10.1007/s10113-016-1097-x 

Konkoly-Gyuró É. 2016: Tájvédelem és rendezés. Oktatósi Segédlet. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó p. 120. ISBN 978-963-359-069-0 

 

2015 

Jepsen M. R.; Kuemmerle T.; Müller D; Erb K.; Verburg P. H.; Haberl H.; Vesterager J. P.; Andri M.; Antrop M.; Austrheim G.; Björn I.; Bondeau A.; Bürgi M.; Bryson J.; Caspar G.; Cassar L. F.; Conrad E.; Chrom P.; Daugirdas V.; Van Eetvelde V.; Elena-Rosselló R.; Gimmi U.; Izakovicova Z.; Kozak J.; Konkoly-Gyuró É.; Krausmann F., Mander Ü.; McDonagh J.; Pärn J.; Niedertscheider M.; Nikodemus O.; Ostapowicz K.; Pérez-Soba M.; Pinto-Correia T.; Ribokas G.; Rounsevell M., Schistou D.; Schmit C.; Terkenli T.S.; Tretvik A. M.; Trzepacz P.; Vadineanu A.; Walz A.; Zhllima E.; Reenberg A. 2015: Transitions in European land-management regimes between 1800 and 2010. Lan Use Policy. Volume 49, December 2015, Pages 53–64.

Munteanu C.; Kuemmerle T.; Keuler N. S.; Müller D.; Balázs P.; Dobosz M.; Griffiths P.; Halada L.; Kaim D.; Király G.; Konkoly-Gyuró É.; Kozak J.; Lieskovsky J.; Ostafin K.; Ostapowicz K.; Shandra O.; Radeloff V. C 2015: Legacies of 19th century land use shape contemporary forest cover. Global Environmental Change. Volume 34. Pages 83-94. 

Konkoly-Gyuró É. 2015: How does a sacralscape come into being? In: Bambi G.; Barbari M. 2015. The European Pilgrimage Routes for promoting sustainable and quality tourism in rural areas. International Conference proceedings. 4-6 December 2014, Firenze – Italy. ISBN 978-88-6655-812-5 (online), Firenze University Press. pp. 257-268.

 

2014

Hermann, A.; Kuttner, M.; Hainz-Renetzeder, C.; Konkoly-Gyuró É.; Tirászi Á.; Brandenburg, C.; Allex, B.; Ziener, K.; Wrbka, T. 2014: Assessment framework for landscape services in European cultural landscapes: An Austrian Hungarian case study. Ecological Indicators 37: pp. 229-240.

Munteanu, C., Kuemmerle, T., Boltiziar, M., Butsic, V., Gimmi, U., Kaim, D., Király, G., Konkoly-Gyuró, É., Kozak, J., Lieskovský, J., Mojses, M., Müller, D., Ostafin, K., Ostapowicz, K., Shandra, O., Štych, P., Walker, S., Radeloff, V.C., 2014: Forest and agricultural land change in the Carpathian region—A meta-analysis of long-term patterns and drivers of change. Land use policy 38, 685–697.

Király G., Balázs P., Horváth J., Konkoly-Gyuró É. 2014: A Szalafői Őserdő Erdőrezervátum történeti változásai régi térképek és irodalmi források alapján. In: Bartha D. – Horváth J. (szerk): A Szalafői Őserdő. – Silva Naturalis 3., pp. 29-43.

Konkoly-Gyuró É., Tirászi Á., Balázs P., Nagy D., Király G. 2014: A vízrendszer, a felszínborítás és a tájkarakter változása a Fertő-Hanság medencében. In: Füleky Gy.(szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében. A vízgazdálkodás története a Kárpát-medencében. X. Tájtörténeti Konferencia kötete. Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány. pp. 42-48.

 

2013

Konkoly-Gyuró É. 2013: Környezettervezés. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 448p. ISBN:978-963-286-682-6  

Konkoly-Gyuró É. 2013: Tájökológiai és –tervezési Glosszárium. 4. Javított változat. Tájműhely. Budapest. 40p. ISBN: 978-963-334-105-6 

Konkoly-Gyuró É.; Tirászi Á.; Nagy G. (szerk.) 2013: Tájtudomány - Tájtervezés. V. Magyar Tájökológiai Konferencia. Konferencia kiadvány. Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó. Sopron. 287p. ISBN: 978-963-334-102-5 

Konkoly-Gyuró É.; Bacsárdi V.; Tirászi Á.; Balázs P.; Bianchi S.; Hahn A.; Völler S.; Burnet J.; Torkar G. 2013: A tájkarakter változás érzékelése határon átnyúló közép-európai térségekben - 20. századi szóbeli történelem In: Tájtudomány - Tájtervezés. V. Magyar Tájökológiai Konferencia. Konferencia kiadvány. Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó Sopron. 287p. ISBN:978-963-334-102-5 

Király G.; Konkoly-Gyuró É.; Márkus I.; Nagy D.; Sági É. 2013: A Fertő tónak és környékének változásai régi térképek alapján. In: Tájtudomány - Tájtervezés. V. Magyar Tájökológiai Konferencia. Konferencia kiadvány. Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó Sopron. 287p. ISBN:http://www.isbnsearch.org/isbn/9789633341025 978-963-334-102-5 

 

2012

Balázs P.; Konkoly-Gyuró É.; Nagy D.; Király G. 2013: Az országhatár szerepe az őrségi táj változásában In: Tájtudomány - Tájtervezés. V. Magyar Tájökológiai Konferencia. Konferencia kiadvány. Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó Sopron. 287p. ISBN: 978-963-334-102-5

Balázs P.; Konkoly-Gyuró É. (szerk.) 2012. V. Magyar Tájökológiai Konferencia absztrakt kötet. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 76p. ISBN 978-963-334-064-6 

Wrbka T.; Renetzeder C.; Kuttner M.; Hermann A.; Brandendurg C.; Ziener K.; Allex B.; Liebl U.; Czachs C.; Konkoly-Gyuró É.; Tirászi Á.; Balázs P.; Bacsárdi V. 2012: Biodiversity and Ecosystem Services as scientific foundation for the sustainable implementation of the Redesigned Biosphere Reserve “Neusiedler See”. ISBN 978-3-7001-7289-5 Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É. 2012: Az év fája a Padus avium. Kultúrtörténeti, kertészeti vonatkozások. Erdészeti Lapok. CXLVII. évf.: 131.sz. pp. 228-230. Letöltés (PDF formátum) 

Hermann A.; Kuttner M.; Konkoly-Gyuró É.; Tirászi Á.; Brandenburg C.; Allex B.; Ziener K.; Wrbka T. 2012:  Assessment framework for landscape services in European cultural landscapes: An Austrian Hungarian case study. Ecological IndicatorsLink Science Direct

Konkoly-Gyuró É.; Tirászi Á.; Bacsárdi V.; Balázs P. 2012: Planning Instruments. Implementation measures. Core Output. TransEcoNet WP6: Identities and Strategies Action 6.5.3. 61p. Letöltés (PDF formátum). 

Balázs P.; Konkoly-Gyuró É.; Nagy D.; Király G. 2012: Az országhatár szerepe az őrségi táj változásában. Előadás az V. Magyar Tájökológiai konferencia Tájszerkezet, felszínborítás és tájváltozás elemzése szekciójában. Sopron. augusztus 30. Letöltés (PDF formátum)

Király G.; Konkoly-Gyuró É.; Márkus I.; Nagy D.; Sági É. 2012: A Fertő tónak és környékének változásai régi térképek alapján. Előadás az V. Magyar Tájökológiai konferencia Tájszerkezet, felszínborítás és tájváltozás elemzése szekciójában. Sopron. augusztus 30. Letöltés (PDF formátum)

Guttmann E.; Puskás L.; Balázs P.; Konkoly-Gyuró É. 2012: A TÉKA projekt Győr-Moson-Sopron megyei felmérésének tapasztalatai. Előadás az V. Magyar Tájökológiai konferencia Tájértékek kataszterezése, tájkarakter szekciójában. Sopron. augusztus 31. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É.; Bacsárdi V.; Tirászi Á.; Balázs P.; Bianchi S.; Hahn A.; Torkar G.; Völler S. 2012: A tájkarakter változás érzékelése határon átnyúló közép-európai térségekben - 20. századi szóbeli történelem. Előadás az V. Magyar Tájökológiai konferencia Tájértékek kataszterezése, tájkarakter szekciójában. Sopron. augusztus 31. Letöltés (PDF formátum)

Balázs P.; Konkoly-Gyuró É.; Bacsárdi V.; Király G. 2012: A táj átalakulásának feltárása történeti térképelemzés és kérdőíves felmérés alapján az Őrségben és a Vendvidéken. TransEcoNet Projektriport. WP6. Action 6.1.1. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É.; Bacsárdi V.; Tirászi Á.; (Eds) 2012: Hahn A.; Voller S.; Balázs P.; Trokar G.; Ellis Burnet  J. 2012: Perception of landscape changes in three trans-boundary focus areas based on oral history surveys with local inhabitants, stakeholders and experts. TransEcoNet WP6: Identities and Strategies. Action 6.1. University of West Hungary. Sopron. Online ISBN 978-963-334-074-5 Letöltés (PDF formátum)

Tirászi Á.; Terpó V.; Konkoly-Gyuró É.; Balázs P. 2012: Visualisation of landscapes.: TransEcoNet Project Report. Action 6.3 Letöltés (PDF formátum)

 

2011

Konkoly-Gyuró É. 2011: Conceptual evolvement of the landscape functions assessment. In. Borrowing services from nature. Methodologies of ecosystem services based on Hungarian case studies. CEEweb for Biodiversity.pp. 9-24. Budapest. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É. 2011: Highlights of the landscape historical research. In Proceedings of the TransEcoNet Workshop on Landscape History. pp 5-10., Sopron, Lővér Print. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É.; Nagy D.; Balázs P.; Király G. 2011: Assessment of land cover change in western Hungarian landscapes. In Proceedings of the TransEcoNet Workshop on Landscape History. pp. 75-89., Sopron, Lővér Print. Letöltés (PDF formátum)

Balázs P.; Konkoly-Gyuró É. (szerk) 2011: TransEcoNet Workshop on Landscape History – Proceedings, University of West Hungary, Faculty of Forestry, 22. April 2010, Sopron, Lővér Print. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É. 2011: Az év fája a tiszafa. Erdészeti Lapok. CXLVI. évf. 12. szám. pp. 366-368. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É. 2011: Identities and Strategies. Presentation at the TransEcoNet project meeting. Illmitz, Austria. 23. November Letöltés (PDF formátum)

Balázs P.; Konkoly-Gyuró É.; Bacsárdi V.; Király G. 2011: Tájváltozási folyamatok feltárása történeti térképelemzés és az érintettek megítélése alapján Nyugat-Magyarország északi és déli határ menti vidékein. Őrség. Szekcióelőadás. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Tudományos Konferencia, Környezetvédelmi Szekció. Sopron, október 05. Letöltés (PDF formátum)

 

2010

Konkoly-Gyuró É. 2010: A transboundary landscape between Austria and Hungary around the Lake Fertő/Neusiedler. Futuropa. For a new vision of landscape and territory. Council of Europe. No.2/2010. pp. 22-23. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É.; Tirászi Á.; Wrbka T.; Prinz M.; Renetzeder C. 2010: Határon átívelő tájak karaktere. A Fertő-Hanság medence és Sopron térsége. / Der Charakter grenzüberschreitender Landschaften. Das Fertő/Neusiedlersee-Hanság-Becken und die Region Sopron. Nyugat-Magyarországi Egyetem Kiadó (Lővérprint), Sopron. p.43. A kétnyelvű kiadvány az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány támogatásával készült. ISBN:978-963-9883-53-6 Letöltés (PDF formátum)

Balázs P.; Konkoly-Gyuró É. 2010: TransEcoNet Workshop on Landscape History, Abstract. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó Sopron. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É. 2010: Highlights of the landscape historical research. In: Balázs P.; Konkoly-Gyuró É. (szerk.) TransEcoNet Workshop on Landscape History, Proceedings. Sopron: NyME Kiadó, Sopron pp. 5-10. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É.; Nagy D.; Balázs P.; Király G. 2010: Assessment of land cover change in western Hungarian landscapes In: Balázs P.; Konkoly-Gyuró É. (szerk.) TransEcoNet Workshop on Landscape History, Proceedings. Sopron: NyME Kiadó, Sopron  pp. 5-10. Letöltés (PDF formátum)

 

2009

Konkoly-Gyuró É. 2009: Az év fája a mézgás éger. Erdészeti lapok. CXLIV. évf. 11. sz. pp. 340-341. Letöltés (PDF formátum)

Pérez-Soba M.; M. Danes; L. Jones; S. Petit; N. Bertrand; V. Briquel;  M. L. Paracchin.; Kenderessy F.; P. Vinther; B. Hasler; C. Pacini; C. Contini; L. Omodei Zorini; Z. Imrichova; J. Farrington; D. Rothman; E. Konkoly; S. Jombach; and Z. Tatai. 2009: Framework and methodology for a regional sustainability assessment based on land use functions. In: Ecolgy and Society 16. Letöltés (PDF formátum)

 

2008

Farrington J. H.; Kuhlman T.; Rothman D. S.; Imrichkova Z.; Konkoly-Gyuró É. 2008: Reflecions on social and economic indicators for land-use change. In. Helming K.; Perez-Soba M;. Tabbush P. (Eds.): Sustainability Impact Assessment of Land Use Changes. Springer. pp. 325-348. Absztrakt

Konkoly-Gyuró É. 2008: Tájkutatás, Tájtervezés és tájgazdálkodás perspektívái az Európai Tájegyezmény tükrében. pp. 31-44. In Csorba Péter- Fazekas István szerk. Tájkutatás – Tájökológia. Meridián Alapítvány Debrecen. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É.; Jombach S.; Tatai Zs. 2008: A tájidentitás indikátorai európai fenntarthatósági hatásvizsgálatban. 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat. 9. szám. pp. 52-59. Letöltés (PDF formátum)

Barczi A..; Csorba P.; Lóczy D.; Mezősi G.; Konkolyné Gyuró É.; Bardócziné Székely E.; Csima P.; Kollányi L.; Gergely E.; Farkas Sz. 2008: Suggested landscape and agri-environmental assessment. Tájökológiai Lapok. 6. (1-2). pp. 77-94. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É. 2008: Az év fája a törékeny fűz. Kertészeti, kultúrtörténeteti és táji vonatkozások. Erdészeti Lapok. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É.; Bartha D. 2008: Az év fája a törékeny fűz. Folyó és patakpartok vesszeje. Élet- és Tudomány 51-52.  pp. 1624-1626. Letöltés (PDF formátum)

Michelin Y.; Gustavsson R.; Pinto Correia T.; Briffaud S.; Geelmuyden A..; Konkoly-Gyuro É.; Pirnat J. 2008: The Landscape Ambassador Experience: towards a new educational approach for improving landscape planning and management with farming systems and the European Landscape Convention in mind. Satellite Session: Education in landscape and territory agronomy. 8th European IFSA Symposium, 6 - 10 July 2008, Clermont-Ferrand (France) pp. 961-970. Letöltés (PDF formátum)


2007

Konkoly-Gyuró É. 2007: The Pannonian Great Plain a flourishing garden? Water as a key to the history and future of the central lowlands in the Carpathian basin. In: Pedroli et al eds. Europe’s Living Landscapes. Essays Exploring our identity in the countryside. Landscape Europe Wageningen/KNNV Publishing Zeist. pp. 295-308. Megtekintés

Konkoly-Gyuró É.; Jombach S. 2007: Risk and vulnerability of landscape identity. In. Bunce R.G.H. – Jongman R.H.G. – Hojas, L. & Weel, S. eds. 25 Years of Landscape Ecology: Scientific Principles in Practice. Proceedings of the 7th IALE World Congress. pp. 566-567. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É.; Jombach S.; Tatai Zs: 2007: Indicators for Landscape Identity: a novel social sustainability impact issue. SENSOR Newsletter 5. pp. 8-10. Letöltés (PDF formátum)

Bartha D.; Konkoly-Gyuró É.; Szabó I. 2007: A szegények kenyere. Az év fája a szelídgesztenye. Élet és Tudomány. pp. 1294-1297. Letöltés (PDF formátum)

Tirászi Á.; Konkolyné Gyuró É. 2007: A települési környezetvédelmi programok tájökológiai összefüggései. Tájökológiai Lapok. 5 (2): 295-307. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É. 2007:  Az év fája a szelídgesztenye. Erdészeti Lapok. CXLII. Évf. 12. sz. pp. 392-394. Letöltés (PDF formátum)

 

2006

Palang H.; Printsmann A.; Konkoly-Gyuró É.; Urbanc M.; Skowronek E.; Woloszyn W. 2006: The forgotten landscapes of Central and Eastern Europe. Landscape Ecology. 20. pp 645-655. Letöltés (PDF formátum)

Konkolyné Gyuró É. 2006: Tájkarakter. Tartalom és forma egysége a térben. Falu Város Régió 3.sz.  pp.26-32. Letöltés (PDF formátum)

Konkolyné Gyuró É. 2006: Az év fája. A magyar kőris kertészeti táji vonatkozásai. Erdészeti lapok CXLI. Évf. 12. sz. pp. 405-407. Megtekintés

Konkolyné Gyuró É.; Molnár S. 2006: Vizek mentén terpeszkedve. Az év fája a magyar kőris. Élet és Tudomány. LXI. Évf. 46. szám pp. 1452-1455. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É.;Tirászi Á. 2006: How do top down and the bottom up approaches reflect landscape management in Hungary?  In: R.G.H. Bunce and R.H.G. Jongman (Eds) 2006. Landscape Ecology in the Mediterranean: inside and outside approaches. Proceedings of the European IALE Conference 29 March – 2 April 2005 Faro, Portugal. IALE Publication Series 3, pp. 217-226. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É.; Csorba P. 2006. The Second Hungarian Conference in Landscape Ecology: Landscape Europe Newsletter. pp. 7-8. Letöltés (PDF formátum)

Elérhetőség

Intézetigazgató:

Prof. Dr. Bidló András
Tel.: +36 99 518-170
E-mail: bidlo.andras@uni-sopron.hu


Titkárság:

Csepregi-Rimóczi Ágnes
Tel.: +36 99 518-645
E-mail: csepregi-rimoczi.agnes@uni-sopron.hu

 

Talajtani laboratórium:

Bolodár-Varga Bernadett
Tel.: +36 99 518-748
Mobil: +36 70 592-96-16
E-mail: varga.bernadett@uni-sopron.hu

 

Cím:

Soproni Egyetem, Környezet- és Földtudományi Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
C épület, magasföldszint

Postacím: 9401 Sopron Pf. 132

Várjuk észrevételeit!

Kérjük írja meg nekünk honlapunkkal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a balazs.pal@uni-sopron.hu címre.